Umówienie audytu LAN

Tel: +48 666 46 5555

e-mail: kontakt@network-design.pl

IoT - Internet of Things - Internet rzeczy

Czym jest Internet rzeczy

Internet rzeczy, Internet przedmiotów (ang. Internet of Things) to idea wykorzystania sieci komputerowych do optymalizacji procesów produkcyjnych w firmach, podniesienia bezpieczeństwa na drogach i w miastach, monitorowania prewencyjnego warunków środowiskowych oraz najzwyczajniej podniesienia standardu życia w domu prywatnym.

Jak IoT może poprawić procesy produkcyjne i wydajność w firmie

Internet of Things w oparciu o dobrze skonfigurowaną i zabezpieczoną sieć komputerową wspiera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pomaga w optymalizacji kosztów produkcji oraz wyręcza człowieka w monitorowaniu wydajności pracy.

Brak czynnika ludzkiego i obiektywna ocena wyników pomaga w zarządazniu firmą - Internet of Things działa w oparciu o algorytm, a nie subiektywizm ludzki, co nie przenosi się na atmosferę w zespole oraz znacząco poprawia relacje i efektywność pracy.

Internet of Things dla bezpieczeństwa Rodziny

IoT doskanale optymalizuje procesy w domu prywatnym - to takie wykorzystanie już istniejącej infrastruktury sieciowej do podniesienia standardu życia. Internet przedmiotów to wsparcie w gospodarówaniu budżetem domowym i realne oszczędności na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie.

E-wizyty lekarskie stały się faktem. Internet of Things to wsparcie dla lekarza rodzinnego, to ciągły monitoring stanu zdrowia osób przewlekle chorych, a także działania profilaktyczne już we wczesnym stadium chorobowym.

IoT a bezpieczny transport

Systemy ITS (ang. Intelligent Transportation Systems) w oparciu o Internet of Things obecnie pomagają w zarządzaniu ruchem kołowym w aglomeracjach miejskich oraz na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Trwają prace wdrożeniowe systemów HS-WIM mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz optymalizację kosztów utrzymania nowo wybudowanych dróg na terenie Polski.

#IoT          #InternetofThings          #InternetRzeczy          #siecikomputerowe          #LAN          #WiFi          #ITS          #Weigh-In-Motion          #HSWIMZarezerwuj audyt online

Zarezerwuj audyt onlineSprawdź dostępne terminy wizyty specjalisty Network DESIGN.

Księga gości

Zarezerwuj audyt onlineeSUM SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI

Jesteśmy świerzo po audycie sieci firmowej. Technik Network DESIGN zabezpieczył sieć oraz przeszkolił pracowników. Polecamy