Umówienie audytu LAN

Tel: +48 666 46 5555

e-mail: kontakt@network-design.pl

Podstawowe komponenty sieci komputerowych

LAN - (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa łącząca komputery i urządzenia na określonym obszarze (biuro, firma, dom, szkoła, laboratorium). Sieć LAN może być wydzielona fizycznie za pomocą struktury kablowej (najczęściej skrętka), jak i logicznie (programowe) w ramach już istniejącej sieci. Różnice pomiędzy LAN a WAN to głównie większa szybkość przesyłania informacji i mniejszy obszar geograficzny.

LAN i WLAN przykład struktury sieci domowej

W przeszłości używane były różne standardy. Obecnie najpopularniejszymi technologiami używanymi do budowy sieci komputerowych LAN są Ethernet oraz WI-FI.

WI-FI - (Wireless Fidelity) zestaw standardów stworzony do budowy komputerowych sieci bezprzewodowych. Popularnym zastosowaniem standardu wi-fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN. Zasięg wi-fi zazwyczaj wynosi od kilku metrów do kilku kilometrów. Przepustowości sięgają do 900 Mb/s, co czyni sieci komputerowe budowne w oparciu o wi-fi niezwykle popularnymi. Niestety słabą stroną sieci WLAN jest bezpieczeństwo, które dla systemów firmowych jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze technologii.

 Logo Wi-Fi na urządzeniach pracujących bezprzewodowo Network DESIGN

Wszystkie produkty pracujące w standardzie wi-fi mają na sobie odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego typu. „Wi-Fi” jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11 (Wikipedia). Certyfikacja gwarantuje możliwość współpracy pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi takimi jak komputery i sprzęt biurowy, kamery LCD, RTV oraz AGD.

PAKIET DANYCH - odpowiednio sformatowana jednostka informacji (danych) przesyłana poprzez sieć wykorzystującą przełącznie pakietów. Istnieją sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów. Należą do nich m. in. połączenia modemowe i połączenia CSD w sieci komórkowej, które transmitują dane jako strumień bitów.

Schemat Ramki Ethernet - pakietu danych - Know How Network DESIGN

Pakiet telekomunikacyjny składa się z nagłówka i obszaru danych. Nagłówek pakietu zawiera informacje wymagane do przesłania pakietu od nadawcy do odbiorcy, natomiast obszar danych to właśnie konkretne dane, które mają zostać przesłane za pomocą tego pakietu.

SWITCH - urządzenie łączące elementy, segmenty sieci komputerowej (LAN), które pracują głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI, jego zadaniem jest przekazywanie ramki (potocznie pakiet danych) między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana. Pierwszy przełącznik ethernetowy został wprowadzony przez firmę Kalpana w 1990 roku (Wikipedia).Zarezerwuj audyt online

Zarezerwuj audyt onlineSprawdź dostępne terminy wizyty specjalisty Network DESIGN.

Księga gości

Zarezerwuj audyt onlineeSUM SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI

Jesteśmy świerzo po audycie sieci firmowej. Technik Network DESIGN zabezpieczył sieć oraz przeszkolił pracowników. Polecamy