Umówienie audytu LAN

Tel: +48 666 46 5555

e-mail: kontakt@network-design.pl

eMIM czyli systemy administracyjnego pomiaru parametrów pojazdów nienormatywnych

Dlaczego eMIM?

Systemy HS WIM na drogach publicznych

Dyrektywa z dnia 29 kwietnia 2015 r. 2015/719 zmieniająca dyrektywę 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającą, dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty, maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, zawiera przepisy zapewniające pewną swobodę państwom członkowskim UE, co do wyboru metody kontroli przeciążonych pojazdów.

HS WIM jako składowa systemu eMIM

Systemy eMIM oraz IoT w miastach

Prowadzone aktualnie preselekcyjne kontrole dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów WIM (Weigh-In-Motion) mogą być realizowane za pomocą systemów automatycznych umieszczonych na infrastrukturze lub za pomocą systemów umieszczanych w pojazdach. W przypadku gdyby państwo członkowskie zdecydowało się na stosowanie urządzeń preselekcyjnego ważenia do automatycznego sankcjonowania przekroczeń dopuszczalnej masy - HS WIM, wówczas urządzenia do ważenia pojazdów musiałyby mieć certyfikację. Certyfikacja nie jest wymagana, w przypadku gdy systemy automatyczne stosowane są wyłącznie do identyfikacji, czyli tak jak obecnie w Polsce - preselekcyjne ważenie pojazdów w ruchu.

Czy pomiary DMC w ruchu są dokładne?

Dokładność pomiarów masy pojazdów w ruchu przy dużych prędkościach, zakładając automatyzację pomiaru, nie jest stała i zależy od wielu czynników - trudny do oszacowania błąd ważenia - takich jak np. prędkość pojazdu, stan techniczny pojazdu, czy temperatura powierzchni drogi, na której waga WIM jest umieszczona. Mając na uwadze powyższe aktualnie nie została podjęta ostateczna decyzja co do stworzenia i wdrożenia w Polsce automatycznego systemu ważenia pojazdów HS WIM, natomiast trwają prace w tym zakresie.

Kiedy pierwsze systemy eMIM na drogach w Polsce?

Plany wdrożenia systemów ważących pojazdy w ruchu na drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zależą od postępu prac nad rozwojem systemów „automatycznie mandatujących”. Prace w zakresie rozwoju systemów automatycznie ważących, które stanowiłyby podstawę do nałożenia kary, toczą się od 2014 i aktualnie są na etapie badawczym, od 2016 roku formalnie we współpracy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, GDDKiA oraz Głównego Urzędu Miar w ramach projektu „eMIM”- polegającego na stworzeniu podstaw do projektu obejmującego szerszy zakres, niż tylko ważenie pojazdów w ruchu - administracyjnego pomiaru parametrów pojazdów nienormatywnych. Wyniki tych prac badawczych powinny pozwolić na opracowanie propozycji rozwiązań technicznych w zakresie pomiarów automatycznych oraz propozycji rozwiązań legislacyjnych. Dałoby to możliwość podjęcia ostatecznej decyzji co do stworzenia automatycznego systemu ważenia i karania pojazdów przeciążonych w Polsce.

Kontakt do specjalisty HSWIM:

dr Rafał L. Ossowski 

email: rafal@network-design.pl

#eMIM     #opiniesadowe     #bieglysadowy     #HSWIM     #wzorcemasyopinie     #wagiopinie     #biegly     #metrologia     #GUM     #GDDKiA     #GITD     #ITSZarezerwuj audyt online

Zarezerwuj audyt onlineSprawdź dostępne terminy wizyty specjalisty Network DESIGN.

Księga gości

Zarezerwuj audyt onlineeSUM SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI

Jesteśmy świerzo po audycie sieci firmowej. Technik Network DESIGN zabezpieczył sieć oraz przeszkolił pracowników. Polecamy