Umówienie audytu LAN

Tel: +48 666 46 5555

e-mail: kontakt@network-design.pl

HS-WIM czyli High Speed Weigh-In-Motion

Skąd pomysł na HS WIM?

Systemy HS WIM na drogach publicznych

W 2014 roku doszło do powołania Zespołu ds. Systemów WIM (Weigh-In-Motion) czyli dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu, a w 2016 r. równolegle Akademia Górniczo – Hutnicza we współpracy z firmami działającymi w ramach Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych ITS oraz Główny Urząd Miar (GUM) we wspópracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i Generalną Inspekcją Transportu Drogowego (GITD) rozpoczęły działania w kierunku badań terenowych systemów pomiaru masy pojazdów w ruchu, a nawet w szerszym zakresie - pomiarów pojazdów nienormatywnych poruszających się z dużymi prędkościami (eMIM).

HS WIM jako składowa systemu eMIM

Systemy eMIM oraz IoT w miastach

Celem incjatywy jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa i jakości podróżowania na drogach publicznych. Wdrożenie w niedalekiej przyszłości kontroli samochodów na  polskich drogach  za pomocą zautomatyzowanych systemów takich jak High Speed Weigh-In-Motion (HS-WIM) ma także w znaczący sposób wydłużyć żywotność obecnych i nowo powstających dróg w Polsce.

Kontakt do specjalisty HSWIM:

dr Rafał L. Ossowski 

email: rafal@network-design.pl

#opiniesadowe     #bieglysadowy     #HSWIM     #wzorcemasyopinie     #wagiopinie     #biegly     #metrologia     #GUM     #GDDKiA     #GITD     #ITSZarezerwuj audyt online

Zarezerwuj audyt onlineSprawdź dostępne terminy wizyty specjalisty Network DESIGN.

Księga gości

Zarezerwuj audyt onlineeSUM SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI

Jesteśmy świerzo po audycie sieci firmowej. Technik Network DESIGN zabezpieczył sieć oraz przeszkolił pracowników. Polecamy